ติดต่อเรา

SUWAPHAT ELDERHOME

ที่ตั้ง 240 หมู่ 8 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Facebook : สุวพัชร์ เอลเดอร์โฮม ดูแลผู้สูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพะเยา

E-mail : suwaphat.ltd@gmail.com

โทร. 054-491044 / 088-279-6468

HOME OFFICE

ที่ตั้ง 20 หมู่บ้าน สันป่าหมากเหนือ หมู่ 8 ซอย 5 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา